Συνδρομή / Mitgliedsbeitrag

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
αγαπητά μέλη,

σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων της 21ης Οκτωβρίου 2017, το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθορίστηκε ως εξής:

Εγγεγραμμένο μέλος
10 €
+ Οικογένειες με 1 παιδί στο Τ.Ε.Γ. 20 €
+ Οικογένειες με 2 παιδιά στο Τ.Ε.Γ. 25 €
+ Οικογένειες με 3 ή περισσότερα παιδιά στο Τ.Ε.Γ. 30 €

Η συνδρομή ισχύει για μια σχολική χρονιά, δηλαδή από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούλιο.

Οι συνδρομές κατατίθενται μέσω τραπέζης στον τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου. Τα στοιχεία για την κατάθεση είναι τα εξής:

Griechischer Verein der Eltern und Erziehungsberechtigter
der Schüler der Griechischen Schule Ulm/Alb-Donau e.V.

IBAN: DE 17 6305 0000 0021 2450 88
BIC: SOLADES1ULM
Kreditinsititut: Sparkasse Ulm

Verwendungszweck: Schuljahr 2017/18 „Name des Mitglieds“+“Name des Kindes“

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Το Δ.Σ.