Αγαπητοί γονείς και μαθητές,
αγαπητά μέλη,

σας καλωσορίζουμε θερμά στο ελληνικό σχολείο του Ουλμ.

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Ουλμ λειτουργεί από τη δεκαετία του ’60 στην πόλη του Ουλμ. Στις 08.05.1977 έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων – παρόντες ο κ. Χρίστος Σολομωνίδης, ο κ. Ιωάννης Βασιλόπουλος, ο κ. Νικόλαος Διαμαντίδης, ο κ. Αντώνιος Γκουντής και ο κ. Γεώργιος Καββαδιάς. Πολλοί Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς διδάχτηκαν την ελληνική γλώσσα στις τάξεις του σχολείου μας. Μέχρι το 2012 λειτουργούσε αδιαλείπτως. Το σχολικό έτος 2012-13 το Τ.Ε.Γ. Ουλμ ανέστειλε τη λειτουργία του. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 31-07-2013 αναγνώρισε εκ νέου το Τ.Ε.Γ. Ουλμ, ύστερα από αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (από τις 17-01-2013) με την Φ.816.41/579/106413/31-7-2013/Ζ1 απόφασή του. Υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία του ορίστηκε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Τ.Ε.Γ. Ulm.

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Ουλμ ανήκει στο Γραφείο Συνδέσμου Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Στουτγάρδη και εποπτεύεται από το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου. Αποτελεί μη ενταγμένο Τ.Ε.Γ. και λειτουργεί με την ευθύνη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ulm.

Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας απευθύνονται σε μαθητές/τριες ηλικίας 6-15 ετών και των οποίων τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς έχει την ελληνική υπηκοότητα ή είναι ελληνικής καταγωγής.

Aπαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή στο Τ.Ε.Γ.:

  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Αίτηση εγγραφής στο Τ.Ε.Γ.
  • Αίτηση εγγραφής στο Σύλλογο
  • Έντυπο γονικής συγκατάθεσης

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Το Δ.Σ.