Τ.Ε.Γ. / Unterricht

Τα σχολικά τμήματα μητρικής γλώσσας του Σχολείου, λειτουργούν στους χώρους του γερμανικού σχολείου:

Martin-Schaffner-Schule
– Griechische Schule Ulm –
Frauenstraße 99
89073 Ulm
στην αίθουσα 201, στον δεύτερο όροφο

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:00 – 14:40 B‘ A‘ Γ‘-Δ‘ B‘ A‘
14:40 – 15:20 B‘ A‘ Γ‘-Δ‘ B‘ A‘
15:20 – 15:30 Διάλειμμα
15:30 -16:10 B‘ A‘ ΓΥΜΝΑΣΙΟ E‘-ΣΤ‘ Γ‘-Δ‘
16:10 – 16:50 E‘-ΣΤ‘ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ E‘-ΣΤ‘ Γ‘-Δ‘
16:50 – 17:30 E‘-ΣΤ‘ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ‘-Δ‘