Τ.Ε.Γ. / Unterricht

Τα σχολικά τμήματα μητρικής γλώσσας του Σχολείου, λειτουργούν στους χώρους του γερμανικού σχολείου:

Martin-Schaffner-Schule
– Griechische Schule Ulm –
Frauenstraße 99
89073 Ulm
στην αίθουσα 201, στον δεύτερο όροφο

Για περισσότερες πληροφορίες είναι στη διάθεσή σας η κα. Μάγδα Σπαθή
τηλ. 0163 8780925.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:00 – 14:40 Γ‘-Δ‘ B‘ Γ‘-Δ‘ B‘ A‘
14:40 – 15:20 Γ‘-Δ‘ B‘ Γ‘-Δ‘ B‘ A‘
15:20 – 15:30 Διάλειμμα
15:30 – 16:10 E‘-ΣΤ‘ B‘ Γ‘-Δ‘ ΓΥΜΝΑΣΙΟ B1 A‘
16:10 – 16:50 E‘-ΣΤ‘ A‘ ΓΥΜΝΑΣΙΟ B1
ΓΥΜΝΑΣΙΟ B1 E‘-ΣΤ‘
16:50 – 17:30 A‘ ΓΥΜΝΑΣΙΟ B1
ΓΥΜΝΑΣΙΟ B1 E‘-ΣΤ‘