Επικοινωνία / Kontakt

Επικοινωνία με την δασκάλα κα. Μάγδα Σπαθή τηλ. 0163 8780925

Mitteilung an den Vorstand,
Fragen zum Verein, zur Schule oder
Interesse an einer Mitgliedschaft.

Επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων: