Νέο σχολικό έτος 2021/2022 – Έναρξη μαθημάτων / Schulbeginn am 13.09.2021

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2021/2022 και τα μαθήματα του ελληνικού σχολείου ξεκινούν την Δευτέρα 13.09.2021.

Την πρώτη ημέρα μαθημάτων, τα παιδιά θα πρέπει να προσκομίσουν την ‘Αίτηση εγγραφής στο ΤΕΓ‘. Σε περίπτωση εγγραφής νέου μαθητή είναι υποχρεωτικό να προσκομίσετε και πιστοποιητικό γέννησης και ένας τουλάχιστον κηδεμόνας θα πρέπει να είναι μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι μαθητές υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση πραγματοποίησης τεστ ανίχνευσης κορονοϊού (Eigenbescheinigung) την οποία μπορούν να ζητήσουν από το γερμανικό σχολείο. Επιπλέον θα πρέπει να γίνεται χρήση ιατρικής μάσκας και η αποφυγή παραμονής και συνωστισμού των παιδιών ή και των γονέων στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Η συνδρομή για το τρέχων σχολικό έτος 2021/2022 για τον Σύλλογο και για το Σχολείο μας καθορίζεται ως εξής:

Για κάθε εγγεγραμμένο μέλος (γονέας- κηδεμόνας-μέλος)  € 10,00

+ Οικογένεια με  1 παιδί  στο Τ.Ε.Γ. € 20,00
+ Οικογένεια με 2 παιδιά στο Τ.Ε.Γ. € 25,00
+ Οικογένεια με 3 ή περισσότερα παιδιά στο Τ.Ε.Γ. € 30,0

Για παράδειγμα, σε μια οικογένεια με 2 γονείς ως μέλη του Συλλόγου και 1 παιδί στο ΤΕΓ το ποσό είναι 10€ + 10€ + 20€ = 40€.

Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον λογαριασμό (σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο μέλους-γονέα και μαθητή):

Griechischer Verein der Eltern und Erziehungsberechtigter der Schüler der Griechischen Schule Ulm/Alb-Donau e.V.
IBAN: DE17 6305 0000 0021 2450 88, BIC:  SOLADES1ULM, Sparkasse Ulm

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες ένα επιτυχημένο νέο σχολικό έτος!

Με εκτίμηση
το ΔΣ