Νέο σχολικό έτος 2020/2021 – Έναρξη μαθημάτων

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2020/2021 και τα μαθήματα του ελληνικού σχολείου ξεκινούν την Δευτέρα 05.10.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες είναι στη διάθεσή σας η κα. Μάγδα Σπαθή
τηλ. 0163 8780925.

Το πρόγραμμα είναι το εξής:

 

 

 

 

Επισυνάπτονται η αίτηση εγγραφής για το κάθε παιδί, η αίτηση εγγραφής του γονέα στον σύλλογο και η βεβαίωση ότι το παιδί πληροί τις προϋποθέσεις για να παρακολουθήσει το μάθημα (σας είναι γνωστή από το γερμανικό σχολείο).

Η αίτηση εγγραφής του παιδιού και η βεβαίωση του γονέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχει το κάθε παιδί στο μάθημα. Και τα δύο έγγραφα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα θα πρέπει να δοθούν στην δασκάλα την πρώτη φορά που το παιδί θα έρθει στο σχολείο. Δυστυχώς η δασκάλα θα πρέπει να αρνηθεί την συμμετοχή του παιδιού, αν ο γονέας δεν παραδώσει τα έγγραφα λίγο πριν την έναρξη του πρώτου μαθήματος. Παρακαλείστε λοιπόν να τα έχετε μαζί σας την πρώτη μέρα και να τα παραδώσετε μαζί με το παιδί στην δασκάλα. 

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες ένα επιτυχημένο νέο σχολικό έτος!

Με εκτίμηση
το ΔΣ