Νέο Δ.Σ. / Neuer Vorstand

Συγχαρητήρια για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Αθηνά Καλανίδου

Αντιπρόεδρος: Ζωή Ζάχαρη

Γραμματέας: Βασιλεία Βλάχου

Ταμίας: Ελένη Κοϊμτζίδου

Μέλος: Ευριπίδης Κυπαρισσόπουλος