Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας ΜΑΪΟΥ 2021

Οι εγγραφές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας, Μαΐου 2021, θα πραγματοποιηθούν από την 1 Φεβρουαρίου μέχρι τις 21 Μαρτίου 2021 μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στην ιστοσελίδα:

https://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Όροι συμμετοχής:

  • Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλονται μόνο στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από το ΚΕΓ για κάθε εξεταστική περίοδο.
  • Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας του την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους.
  • Ο υποψήφιος για τις εξετάσεις του επιπέδου Α1 για παιδιά 8-12 πρέπει να έχει συμπληρώσει το 8ο έτος και να μην υπερβαίνει το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Πρέπει ωστόσο να συστήνεται στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και του Γ2 επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι.

Οι μαθητές/τριες του ΤΕΓ Ουλμ πρέπει να επιλέξουν ως εξεταστικό κέντρο το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Στουτγάρδη.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Die Anmeldung für die Prüfungen für die Zertifizierung der Griechischkenntnisse erfolgt vom 01. Februar bis 21. März 2021 über folgende Webseite:

https://www.greek-language.gr/certification/application/index.html