Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

τα μαθήματα του ελληνικού σχολείου ξεκινούν την Τρίτη 11.09.2018.
Το πρόγραμμα παραμένει το ίδιο με πέρυσι και είναι το εξής:

Με εκτίμηση
το ΔΣ